Wirtualna rywalizacja Ultra Babiej / Ultra Babia Virtual Competition

Za miesiąc wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Ultramaratonu Babia Góra byliby już na trasach swoich biegów. Niestety w tym roku tak nie będzie, ale cały czas mamy nadzieję, że na oficjalnych trasach Ultramaratonu Babia Góra uda się bezpiecznie rozegrać zawody 8 sierpnia 2020 r. lub też 19 września 2020 r.

13 czerwca 2020 r., jak już wspominaliśmy wcześniej, będziemy chcieli Was zaprosić do udziału w 2 rywalizacjach. Do wyboru będzie możliwość pokonania w limicie czasu 10 godzin największej ilości przewyższenia „w górę” lub też najdłuższego dystansu. W rywalizacjach uwzględnimy podział na kategorię Kobiet i Mężczyzn. 13 czerwca 2020 r. chętne osoby będą mogły wystartować w zawodach indywidualnie na swoich codziennych terenach biegowych i rywalizować z ustalonym limitem czasu. Z rywalizacji będzie wyłączony teren Babiej Góry. W rywalizacji bez opłat będą mogły uczestniczyć osoby zapisane na biegi Ultramaratonu Babia Góra 2020. Szczegółowy regulamin rywalizacji >>>https://ultrababia.pl/aktualnosci/grivel-ultra-babia-virtual-challenge-13-czerwca-2020-r/

Od lat piszemy, że Ultramaraton 6xBabia Góra nie jest rywalizacją z innymi zawodnikami, że to przede wszystkim rywalizacja z limitem czasu! Teraz te słowa w indywidualnej rywalizacji 13 czerwca będą dotyczyć każdego. Trzeba biec, bo inaczej czas nas prześcignie! Zatem biegajmy i trenujmy, bo za miesiąc czas nas pokona 😊.

________________________________________________

Ultra Babia Virtual Competition

In a month time you were supposed to participate in a Babia Góra Ultramaraton 2020. Unfortunately this 2020 year made us all disappointed. Anyway, we still have hope that Babia Góra Ultramaraton will be still possible on 8th August 2020 or at least on 19th September 2020, so you will be able to participate in it healthily and safely.

Despite the pandemic, we would like to invite You to take a part in 2 Virtual Competitions on 13th June 2020. You can choose to overcome the largest amount of elevations „uphill” or to overcome the longest distance in a time limit of 10 hours. There will be a division into Women and Men category. During this competition on 13th June 2020, you will have an opportunity to compete individually in your daily running areas with a set time limit. Please note, that Babia Góra will be excluded from the competition. The competition will be open to those registered for the Babia Góra Ultramaraton 2020 races. Competition rules: >>>https://ultrababia.pl/aktualnosci/grivel-ultra-babia-virtual-challenge-13-czerwca-2020-r/

We have been telling you for years, that Ultramaraton 6xBabia Góra is not a competition with other competitors, but a race against time! This time, these words will apply to Each of You in your individual competition 13th June 2020. You have to run, otherwise the time will last you! So let’s keep running and training! Otherwise, the time will beat you in a month time 😊.

Fot. Krzysztof Nagacz