• Obserwuj nas:

Regulamin Ultramaratonu Babia Góra

LIPNICA WIELKA 8.06.2024

 

1. Cel imprezy

– popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej  formy sportu i rekreacji,
– przedstawienie walorów przyrodniczo- rekreacyjnych Babiogórskiego Parku  Narodowego, Gminy Lipna Wielka i okolic,
– promocja aktywnego trybu życia,

2. Organizator

“Kozica” Fundacja Biegów Górskich
Ul. Rakowicka 1,
31-511 Kraków

KRS: 0000647720, NIP: 6751567265, REGON: 365916934

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

Zawody odbędą się 8.06.2024 r. w Lipnicy Wielkiej. Szczegóły dotyczące poszczególnych biegów są dostępne na stronie www.ultrababia.pl.

4. ZGŁOSZENIA

Rejestracja na poszczególne biegi rozpocznie się 11 października 2023 r.

Rejestracji  można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie:

Zapisy potrwają do 15 maja 2024 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników.

Po osiągnięciu limitu miejsc rejestracja na bieg zostanie wstrzymana. Od momentu wstrzymania rejestracji osoby, które nie opłaciły startu będą miały termin 7 dni na uiszczenie opłaty startowej. Osoby, które w tym terminie nie dokonają wpłat zostaną usunięte z listy uczestników, a zapisy zostaną ponownie wznowione.

Na stronie www.ultrababia.pl dostępna będzie lista startowa zarejestrowanych zawodników.

Minimalny wiek uczestnika to 18 lat.

Zawodnicy muszą wypełnić i złożyć w Biurze Zawodów Kartę Uczestnika.

Link do pobrania KARTY UCZESTNIKA – będzie podany na 5 dni przed zawodami.

5. ZASADY KLASYFIKACJI I KATEGORIE WIEKOWE

Informacje na temat klasyfikacji znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych biegów.

6. NAGRODY

Informacje dotyczące nagród znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych biegów.

Nagrodzony winien osobiście uczestniczyć w dekoracji. W przypadku niestawienia się na dekoracji nagroda przepada.

7. DEPOZYT I PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia dostarczenie depozytów na trasę zawodów oraz zapewni na trasie punkty żywieniowe dla dystansów 2xBabia Góra, 3xBabia Góra, 4xBabia Góra oraz 6xBabia Góra . Szczegóły techniczne oraz rozmieszczenie punktów podane będą w zakładkach dotyczących poszczególnych biegów.

8. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników  na trasie Organizator zapewnia we współpracy z GOPR, wolontariuszami oraz organizacjami wspierającymi zabezpieczenie trasy.

Każdy z zawodników na mapie załączonej do pakietu startowego ma podane numery alarmowe, które są przeznaczone do informowania służb ratowniczych o wypadkach na trasie.

Bieg na niektórych fragmentach może odbywać się przy wykorzystaniu dróg w ruchu otwartym i należy stosować się do Przepisów Ruchu Drogowego.

9. OPŁATY

Szczegóły dotyczące wysokości opłat za poszczególne biegi będą opublikowane na stronach poszczególnych biegów.

Zwroty opłaty startowej:
– przy rezygnacji ze startu do 31 grudnia 2023 r. na wskazane przez uczestnika konto zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota opłaty startowej,
– przy rezygnacji ze startu w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. na wskazane przez uczestnika konto zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty opłaty startowej,
– przy rezygnacji ze startu od 1 marca 2024 r. nie ma możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej.

Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie. Zmiany są możliwe do 15 maja 2024 r. po wcześniejszym dostarczeniu danych tej osoby. Na e-maila [email protected] należy przysłać informacje dotyczące osoby na którą ma być przepisany pakiet startowy: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, numer telefonu, numer telefonu ICE, adres e-mail oraz klub. Za przepisanie pakietu startowego na inną osobę pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW

Lista wyposażenia obowiązkowego znajduje się w zakładkach dotyczących poszczególnych biegów. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przy odbiorze pakietu startowego, na trasie oraz na mecie. Za każdy brakujący element wyposażenia obowiązkowego podczas startu będzie naliczana kara czasowa: 30 minut.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA

– zgłoszenie na listę startową,

– wpłata opłaty startowej,

– ukończony 18 rok życia,

– posiadanie dowodu osobistego lub paszportu i okazanie go przy rejestracji w Biurze Zawodów,

– wypełnienie i złożenie w Biurze Zawodów Karty Uczestnika

Zgłoszenie Uczestnika jest ważne wyłącznie z wniesieniem w terminie opłaty startowej!

12. Pomoc na trasie

Pomoc uczestnikom na trasie dozwolona jest tylko na punktach odżywczych. Z jedzenia oraz napojów można korzystać na punktach odżywczych, we własnym zakresie w Schronisku w Markowych Szczawinach. Zakazane jest wcześniejsze zostawianie jedzenia/napojów na trasie biegu. Suport na trasie w osobie „zająca” jest zakazany. Osoby korzystające z zorganizowanej pomocy osób trzecich poza punktami odżywczymi będą dyskwalifikowane.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbywa się w przeważającej części na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Babiogórskiego Parku Narodowego.

W związku z zakazem obowiązującym na terenie BPN w zawodnikom podczas biegu nie mogą towarzyszyć psy.

Za pozostawienie śmieci na trasie biegu grozi dyskwalifikacja.

Przed zgłoszeniem uczestnictwa uczestnik winien jest zasięgnąć opinii lekarskiej w celu potwierdzenia, że stan jego zdrowia  pozwala na start w niniejszych zawodach.

Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie obejmujące akcję ratunkową po słowackiej stronie Babiej Góry, rozszerzone o udział w zawodach w okresie 8 i 9 czerwca 2024 r.

Organizator może nie dopuścić do startu osoby, które posiadają dyskwalifikacje za śmiecenie na trasie, podwożenie lub inne zachowania, które nie były zgodne z zasadą fair play.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pakiet startowy Uczestnik odbiera osobiście.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych (imię, nazwisko, data urodzenia, miasto, nazwa klubu, numer startowy) na liście startowej oraz w wynikach zawodów.

Wszelkie uwagi dotyczące wyników i przebiegu Biegu można zgłaszać bezpośrednio po biegu w Biurze Zawodów, nie później niż na 60 min przed oficjalną godziną dekoracji.

Nagrodzony winien osobiście uczestniczyć w dekoracji. W przypadku niestawienia się na dekoracji nagroda przepada.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W przypadku zaistnienia zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą uczestnicy nie będą występować z roszczeniem przeciwko Organizatorom zawodów.

Organizator może zdyskwalifikować osoby nie przestrzegające ładu sportowego.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii covid-19 Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

– W biurze zawodów każdy Uczestnik zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni. Środki do dezynfekcji będą dostępne w biurze zawodów.

– Przy odbiorze pakietów startowych należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny.

– W strefie STARTU oraz na czas startu biegu Zawodnicy zobowiązani są do zakrycia ust i nosa. Chustę/maseczkę można ściągnąć dopiero w momencie rozproszenia uczestników biegów.

– Przy odbiorze posiłków regeneracyjnych należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, w szczególności związanych ze stanem epidemii covid-19.

Regulamin oraz oświadczenie zawodnika
Pobierz dokumenty
Sponsorzy
Partnerzy i media
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, a w szczególności w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację na podany adres e-mail. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie adresu e-mail oraz wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne, aby otrzymywać informacje od "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich.
-->