• Obserwuj nas:

Regulamin Ultramaratonu Babia Góra

ZAWOJA 9.06.2018

 

1. Cel imprezy

– popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej  formy sportu i rekreacji,
– przedstawienie walorów przyrodniczo- rekreacyjnych Babiogórskiego  Parku  Narodowego, Zawoi i okolic,
– promocja aktywnego trybu życia,

2. Organizator

“Kozica” Fundacja Biegów Górskich
Ul. Rakowicka 1,
31-511 Kraków

KRS: 0000647720, NIP: 6751567265, REGON: 365916934

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

Zawody odbędą się 9.06.2018 r. na terenie miejscowości Zawoja i w jej okolicach. Szczegóły dotyczące poszczególnych biegów są dostępne na stronie www.ultrababia.pl.

4. ZGŁOSZENIA

Rejestracji  można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie:

Na stronie www.ultrababia.pl dostępna będzie lista startowa zarejestrowanych zawodników.

Minimalny wiek uczestnika biegu głównego to 18 lat.

Zawodnicy muszą wypełnić i złożyć w Biurze Zawodów Oświadczenie Zawodnika.

5. ZASADY KLASYFIKACJI I KATEGORIE WIEKOWE

Informacje na temat klasyfikacji znajdują się na stronie www.ultrababia.pl

6. NAGRODY

Informacje dotyczące nagród znajdują się na stronie www.ultrababia.pl

7. DEPOZYT I PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia dostarczenie depozytów na trasę zawodów oraz zapewni na trasie punkty żywieniowe dla dystansów 1xBabia, 3xBabia oraz 6xBabia. Szczegóły technicznie i oraz rozmieszczenie punktów podane będą na stronie biegu: www.ultrababia.pl

8. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników  na trasie Organizator zapewnia we współpracy z GOPR, wolontariuszami oraz organizacjami wspierającymi zabezpieczenie trasy.

Każdy z zawodników na mapie załączonej do pakietu startowego ma podane numery alarmowe, które są przeznaczone do informowania służb ratowniczych o wypadkach na trasie.

Bieg na niektórych fragmentach może odbywać się przy wykorzystaniu dróg w ruchu otwartym i należy stosować się do Przepisów Ruchu Drogowego.

9. OPŁATY

Szczegóły dotyczące opłat za poszczególne biegi są umieszczone na stronie biegu: www.ultrababia.pl.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie. Zmiany są możliwe do 31 maja 2018 r. po wcześniejszym dostarczeniu danych tej osoby (należy przysłać wszystkie informacje, które są zawarte w formularzu zapisów).

10. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

Lista wyposażenia obowiązkowego znajduje się w INFORMACJACH dotyczących poszczególnych dystansów. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przy odbiorze pakietu startowego, na trasie oraz na mecie. Za każdy brakujący element wyposażenia obowiązkowego podczas startu będzie naliczana kara czasowa: 30 minut.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA

– zgłoszenie na listę startową,

– wpłata opłaty startowej,

– ukończony 18 rok życia,

– posiadanie dowodu osobistego lub paszportu i okazanie go przy rejestracji w Biurze Zawodów,

– wypełnienie i złożenie w Biurze Zawodów Oświadczenia Zawodnika

12. Pomoc na trasie

Pomoc uczestnikom na trasie dozwolona jest tylko na punktach odżywczych. Z jedzenia oraz napojów można korzystać na punktach odżywczych, we własnym zakresie w Schronisku w Markowych Szczawinach oraz w strumykach 🙂 Zakazane jest wcześniejsze zostawianie jedzenia/napojów na trasie biegu. Suport na trasie w osobie „zająca” jest zakazany. Osoby korzystające z zorganizowanej pomocy osób trzecich poza punktami odżywczymi będą dyskwalifikowane.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbywa się w przeważającej części na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Babiogórskiego Parku Narodowego dostępny na stronie http://bgpn.pl/.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie obejmujące akcję ratunkową po słowackiej stronie Babiej Góry, rozszerzone o udział w zawodach w okresie 9 i 10 czerwca 2018 r.

W przypadku zaistnienia zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą uczestnicy nie będą występować z roszczeniem przeciwko organizatorom zawodów.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Regulamin będzie dostępny przed startem w Biurze Zawodów.

Przed zgłoszeniem uczestnictwa uczestnik winien jest zasięgnąć opinii lekarskiej w celu potwierdzenia, że stan jego zdrowia  pozwala na start w niniejszych zawodach.

W związku z zakazem obowiązującym na terenie BPN w zawodnikom podczas Biegu nie mogą towarzyszyć psy.

Wszelkie uwagi dotyczące wyników i przebiegu Biegu można zgłaszać bezpośrednio po biegu w Biurze Zawodów, nie później niż na 60 min przed oficjalną godziną dekoracji.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych (imię, nazwisko, data urodzenia, miasto, nazwa klubu, numer startowy) na liście startowej oraz w wynikach zawodów.

Nagrodzony winien uczestniczyć osobiście przy dekoracji. W przypadku niestawienia się nagroda przepada.

Numer startowy musi być umieszczony z przodu i być zawsze widoczny.

Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.

Za niedostosowanie się do regulaminu będą obowiązywać kary czasowe lub dyskwalifikacja.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Regulamin oraz oświadczenie zawodnika
Pobierz dokumenty
Sponsorzy
Partnerzy i media