• Obserwuj nas:
Ultramaraton 3 x Babia Góra
Lista startowa

UWAGA! Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na opublikowanie niektórych danych na liście startowej i na liście wyników. Opublikowane zostaną następujące dane: imię, nazwisko, nazwa zespołu, miasto, rok urodzenia. Inne informacje nie będą publikowane.

Lista startowa
Zapisy na Ultramaraton 3xBabia Góra zostaną uruchomione 11 listopada 2020 r. o godz. 20:03.
Informacje Ultramaraton 3 x Babia Góra
Termin i miejsce / Date and place

Termin i miejsce:

12 czerwca 2021 r.

START/META Polana Stańcowa – Lipnica Wielka

Biuro zawodów:

Polana Stańcowa – Lipnica Wielka

11 czerwca 2021 r.

16:00 – Otwarcie Biura Zawodów. Odbieranie pakietów startowych przez zawodników 1xBabia, 2xBabia, 3xBabia, 6xBabia.

22:00 – Zamknięcie Biura Zawodów.

12 czerwca 2021 r.

2:00 – Otwarcie Biura Zawodów

Umożliwiamy odbiór pakietów startowych osobom startującym w 3xBabia Góra i 6xBabia Góra, które nie mogą odebrać pakietu w piątek. Wyposażenie obowiązkowe należy tak przygotować, aby szybko i sprawnie było można je zweryfikować.

Przyjmowanie depozytów biegów 3xBabia Góra i 6xBabia Góra.

2:58 – Słowo pokrzepienia 🙂

3:00 – START 3xBabia i 6xBabia.

______________________________

Date and place:

The race starts 12 June 2021 at 3:00 AM in Stańcowa – Lipnica Wielka.

The race bib number distribution take place from 4:00 PM till 10:00 PM on Friday 11 June 2021.

 

Zapisy / Registration

Zapisy na Ultramaraton 3xBabia Góra zostaną uruchomione 11 listopada 2020 r. o godz. 20:03.

Link do rejestracji >>> link

Zapisy potrwają do 3 czerwca 2021 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników.

Po osiągnięciu limitu miejsc rejestracja na bieg zostanie wstrzymana. Od momentu wstrzymania rejestracji osoby, które nie opłaciły startu będą miały termin 7 dni na uiszczenie opłaty startowej. Osoby, które w tym terminie nie dokonają wpłat zostaną usunięte z listy uczestników, a zapisy zostaną ponownie wznowione.

W dniu zawodów nie będzie możliwości rejestracji na zawody.

______________________________

The registration starts on 11 November 2020 at 20:03 and will continue till June 3 2021.

Registration >>> link

On the day of competition, registration is not possible.

Ilość uczestników / Number of participants

Limit miejsc: 170 osób

Po wyczerpaniu limitu miejsc w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość dopisania do listy startowej osób, które posiadają voucher z Ultramaratonu Babia Góra 2020.

______________________________

Number of participants: 170

Opłata startowa / Registration fee

Opłata za bieg w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • 220 zł – wpłata do 31 grudnia 2020 r.
 • 240 zł – wpłata od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.
 • 260 zł – wpłata od 1 marca do 3 czerwca 2021 r.

Opłata startowa zawiera opłatę dla Babiogórskiego Parku Narodowego w kwocie 20 zł.

Do 5 kwietnia 2021 r. przy rejestracji można zamówić i opłacić koszulkę techniczną z grafiką biegu Ultramaraton Babia Góra. Koszt koszulki to 50 zł. Koszulki będą w kolorze niebieskim.

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto:

“Kozica” Fundacja Biegów Górskich
Ul. Rakowicka 1
31-511 Kraków
Nr rachunku: 06 1020 2892 0000 5102 0715 9868

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko, wybrany dystans oraz numer płatności wygenerowanej podczas zapisów.

Faktura za opłatę startową wystawiana jest do 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Aby otrzymać fakturę za opłatę startową należy przysłać na adres [email protected] dane do faktury oraz podać informacje: nazwa dystansu, kwota, data wykonania przelewu lub wpłaty przez system płatności blue media.

Zwroty opłaty startowej:
– przy rezygnacji ze startu do 31 grudnia 2020 r. na wskazane przez uczestnika konto zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota opłaty startowej,
– przy rezygnacji ze startu w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. na wskazane przez uczestnika konto zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty opłaty startowej,
– przy rezygnacji ze startu od 1 marca 2021 r. nie ma możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej.

______________________________

Registration fee:

 • 220 PLN – till December 31 2020
 • 240 PLN – from January 1 2021 till February 28 2021
 • 260 PLN – from March 1 2021 till May 31 2021

Bank account:

IBAN number: PL 06 1020 2892 0000 5102 0715 9868

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

“Kozica” Fundacja Biegów Górskich
Ul. Rakowicka 1
31-511 Kraków

It is possible also online payment by Blue Media system.

Until 5th April 2021 during the registration it is possible to order and pay for a technical t-shirt with Ultramaraton Babia Góra graphics. The price of the shirt is 50 PLN. The T-shirts will be blue.

Reimbursement:
– till 31 December 2020: 100%
– from 1 January 2020 till 28 February 2021: 50%
– after 1 March 2021: 0%

Świadczenia w ramach opłaty startowej / Registration fee includes

– start w zawodach

– wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego

– zabezpieczenie medyczne i GOPR

– pakiet startowy

– zabezpieczenie i oznaczenie trasy

– punkty żywieniowe

– transport depozytu

– posiłek regeneracyjny po biegu

– elektroniczny pomiar czasu

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

______________________________

Registration fee includes the following:

– start in competitions

– admission to the Babia Góra National Park

– medical and mountain rescue protection (GOPR)

– race pack

– course marking

– refreshments points along the race route

– transport of the deposit

– a post-race meal

– electronic time measurement

– medals for finishers

Pakiet startowy / Race pack

Pakiet startowy zawiera:

– pamiątkową chustę wielofunkcyjną z grafiką Ultramaratonu Babia Góra

– numer startowy

– mapę biegu

– worek na depozyt

– numer Magazynu GÓRY

– ostateczna zawartość pakietu startowego będzie zależna od zaangażowania sponsorów

______________________________

Race pack includes the following:

– multifunctional scarf with graphics of the Ultramaraton Babia Góra

– bib number

– map of the courses

– deposit bag

 

Przepisanie pakietu startowego / Change of the bib number

Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie. Zmiany są możliwe do 31 maja 2021 r. po wcześniejszym dostarczeniu danych tej osoby. Na e-maila [email protected] należy przysłać informacje dotyczące osoby na którą ma być przepisany pakiet startowy: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, numer telefonu, numer telefonu ICE, adres e-mail oraz klub. Za przepisanie pakietu startowego na inną osobę pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł.

______________________________

It is possible to transfer the entry fee to another person. Changes are possible until 31 May 2021. Please send to the email ([email protected]) all the details of the person to whom the bib number to be rewritten. For the transfer the entry fee to another person additional fee of PLN 15 is charged.

Limity czasu / Time limits

Aby zostać sklasyfikowanym trzeba ukończyć bieg w czasie krótszym niż 17 godzin. Na trasie będą umieszczone punkty kontrolne na których należy zmieścić się w wyznaczonym limicie czasu:

 • Przełęcz Krowiarki (przed podbiegiem na Babią Górę) – godzina 9:30 – przed tą godziną należy opuścić punkt odżywczy.
 • Przełęcz Krowiarki (po zbiegu z Babiej Góry) – godzina 12:00 – przed tą godziną należy opuścić punkt odżywczy.
 • Zawoja Policzne, przed granicą Babiogórskiego Parku Narodowego – godzina 17:00
 • Schronisko PTTK Markowe Szczawiny – godzina 18:45 – przed tą godziną należy opuścić punkt odżywczy. Osoby, którym nie uda się wyruszyć na trasę zawodów przed godziną 18:45 będą kierowane do Zawoi Markowej, skąd będzie zorganizowany transport.

Przekroczenie limitu czasu uniemożliwia kontynuację biegu i zawodnik kończy udział w zawodach.

Z poszczególnych punktów kontrolnych będzie zorganizowany transport do strefy STARTU/METY.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu biegu w dowolnym miejscu na trasie, zawodnik zobowiązany jest przesłać sms-em informację o rezygnacji z dalszego udziału w biegu na numer podany przez organizatora. W przeciwnym przypadku organizator może obciążyć zawodnika kosztami przeprowadzenia nieuzasadnionej akcji ratunkowej.

______________________________

To be classified you must finished the race in less than 17 hours. There are 4 checkpoints on the route where is cut-off times:

 • Przełęcz Krowiarki (before reaching Babia Góra peak) – 9:30 AM
 • Przełęcz Krowiarki (after reaching Babia Góra peak) – 12:00 AM
 • Zawoja Policzne, before border of Babia Góra National Park – 5:00 PM
 • Shelter PTTK Markowe Szczawiny – 6:45 PM
Punkty żywieniowe / Refreshment points

Na trasie będą rozmieszczone punkty odżywcze:

 • Przełęcz Krowiarki (przed podbiegiem na Babią Górę i po zbiegu z Babiej Góry)
 • Schronisko PTTK Markowe Szczawiny

______________________________

Refreshment points:

 • Przełęcz Krowiarki (before reaching Babia Góra peak and after)
 • Shelter PTTK Markowe Szczawiny.
Depozyt i przepak / Deposit

Przed biegiem każdy zawodnik będzie mógł zostawić w biurze zawodów depozyt, który będzie chciał odebrać po zawodach.

Przed biegiem każdy zawodnik będzie mógł przekazać przepak, z którego będzie mógł skorzystać na trasie biegu na Przełęczy Krowiarki.

______________________________

Personal stuff competitor can deposit at the start point.

Deposit bag will be transported to Przełęcz Krowiarki.

 

Wyposażenie obowiązkowe zawodników / Mandatory equipment

– kurtka wiatroodporna

– czapka, opaska lub chusta wielofunkcyjna

– rękawiczki

– czołówka z bateriami

– włączony i naładowany telefon komórkowy

– dowód osobisty

– folia NRC o wymiarach przynajmniej 140 x 200 cm

– kubek minimum 150ml lub inny pojemnik na wodę lub napój (na bufetach brak kubków jednorazowych)

– mapa trasy (w pakiecie startowym)

– numer startowy podczas biegu ma być zawsze dobrze widoczny z przodu

Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przy odbiorze pakietu startowego, na trasie oraz na mecie. Za każdy brakujący element wyposażenia obowiązkowego podczas startu będzie naliczana kara czasowa: 30 minut.

______________________________

Mandatory equipment:

– windproof jacket

– cap or bandana

– gloves

– headlamp with batteries

– mobile phone with a battery charged

– ID or passport

– survival blanket (140 x 200 cm)

– cup, softflask or water container (there are no plastic cups at the refreshment points)

– map of the courses (delivered in race pack)

– bib number must always be visible from the front during the all race

All mandatory equipment will be checked when participants pick up their race bib numbers. It can be checked also during the race and at the finish line. A time penalty of 30 minutes will be charged for any missing mandatory equipment.

Oznaczenie trasy / Marking the course

Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi taśmami. Dodatkowo na odcinakach poza szlakami i w punktach newralgicznych będą umieszczone czarne strzałki na pomarańczowym tle. Na odcinku nocnym oznaczenia będą z odblaskami.

______________________________

The route will be marked with white and red tapes. Signs with black arrows on an orange background will be placed on the sections off the trails and in difficult points.

Zasady klasyfikacji / Classification rules

Zawodnicy są umieszczani na liście wyników zgodnie z kolejnością na mecie.

Zawodnicy, którzy nie wbiegli na szczyt wymaganą ilość razy są umieszczani na liście według ilości “wbiegnięć” i następnie według czasu na mecie.

Zawodnicy, którzy nie dobiegli do mety umieszczani są na liście wyników po zawodnikach którzy do mety dobiegli według kolejności na szczycie.

Klasyfikowani w głównej klasyfikacji są tylko zawodnicy, którzy przebiegli całą trasę i ukończyli bieg w wymaganym limicie czasu.

Zawodnicy, którzy przerwali bieg mają w wynikach wpisane DNF.

Zawodnicy, którzy dotarli do mety po limicie czasu będą wpisani poza klasyfikacją (limit).

______________________________

Competitors are placed on the result list according to the order in which they finish the competition.

Competitors who have not reached the finish line on the top Babia Góra of the required number of times are placed on the results list according to the number of “runs” on the top Babia Góra and then according to the finish time.

Competitors who have not reached the finish line are placed on the results list after the competitors who reached the finish line in order on the summit.

Please note that only competitors who have completed the entire route and those who have competed the race within the time limit are classified in the main classification.

Competitors who have stopped their competition have DNF results.

 

Nagrody i trofea

OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN

Nagradzanych będzie 5 pierwszych miejsc OPEN w kategorii Kobiet i Mężczyzn.

1 miejsce: puchar kamienny, zegarek Garmin Instinct® – Tactical Edition /M/ oraz Garmin Venu Sq – Music /K/, voucher Brubeck 200 zł

2 miejsce: puchar kamienny, voucher Brubeck 150 zł

3 miejsce: puchar kamienny, voucher Brubeck 100 zł

4 miejsce: voucher Brubeck 100 zł

5 miejsce: voucher Brubeck 100 zł

Nagrodzona osoba powinna osobiście uczestniczyć w dekoracji. W przypadku niestawienia się na dekoracji nagroda przepada.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w wyznaczonym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

Ubezpieczenie

Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie obejmujące akcję ratunkową po słowackiej stronie Babiej Góry, rozszerzone o udział w zawodach w okresie 12 i 13 czerwca 2021 r.

Punkty kwalifikacyjne do innych biegów / ITRA points

Punkty ITRA: 3 punkty

ITRA mountain level: 9

Ultra-Trail du Mont-Blanc: 3 punkty

Noclegi / Accommodation

DWOREK BAJKA

GRAPA

ORAWSKA CHATA

Informacje: https://wakacjebajka.pl

 

BAZA GRAPA

Informacje: https://bazagrapa.pl/

 

TRZY JASKÓŁKI

Informacje: http://www.trzyjaskolki.pl/

 

ORAWSKIE ZACISZE

NASZE OCZKO

Informacje: http://orawskiezacisze.pl/

 

BABIOGÓRSKIE DOMKI

Informacje: https://www.babiogorskiedomki.com/

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji na zawody Ultramaraton 3xBabia Góra jest „Kozica” Fundacja Biegów Górskich z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 1, o numerze KRS 0000647720. Dane osobowe przekazane Fundacji Biegów Górskich „Kozica” będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z działalnością Fundacji, czyli organizacji biegów górskich.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Kontakt: [email protected]

TRASA

Dystans: ok. 60 km

Przewyższenie: ok. + 4200 m/-4200 m

– 1-e wbiegnięcie na Babią Górę: zielonym szlakiem ze Stańcowej
– 2-e wbiegnięcie na Babią Górę: czerwonym szlakiem z Przełęczy Krowiarki
– 3-e wbiegnięcie na Babią Górę: początek niebieskim szlakiem z Zawoi Policzne, dalej czarnym i żółtym szlakiem (Percią Akademików)

Informujemy, że trasa biegu Ultramaraton 3xBabia Góra zawierać będzie odcinki poprowadzone poza szlakami turystycznymi na których przebywanie związane z udziałem w zawodach będzie możliwe tylko w czasie trwania wydarzenia. Fragmenty przebiegające poza szlakami turystycznymi będą po pierwszym i drugim zbiegu z Babiej Góry.

Plik GPX do pobrania dostępny jest na Trace De Trail.

Mapa interaktywna

Mapa z Trace De Trail – plik jpg do powiększenia

 

Przebiegi tras biegów z odległościami i przewyższeniami
Zapisy na Ultramaraton 3xBabia Góra zostaną uruchomione 11 listopada 2020 r. o godz. 20:03.
Zarejestruj się
Sponsorzy
Partnerzy i media
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, a w szczególności w celu przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację na podany adres e-mail. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie adresu e-mail oraz wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne, aby otrzymywać informacje od "KOZICA" Fundacja Biegów Górskich.
-->