Wyjaśnienie wątpliwości związanych z wynikami biegu Regatta Maraton Babia Góra

Fakty:
Zawodnicy po wbiegnięciu na szczyt zostali pokierowani na niewłaściwą trasę przez naszych wolontariuszy.
W rozmowie z zawodnikami wolontariusz kilkukrotnie i stanowczo obstawał przy swoim stanowisku. Kilku zawodników z czołówki zastosowało się do wskazówek wolontariusza. Błąd wynikał z tego, że wolontariusz posiadał schemat przebiegu trasy maratonu przez szczyt Babiej Góry, który nie obowiązywał w dniu biegu, ponieważ w ostatnich dniach trasa została zmieniona. Po kilku minutach wolontariusz zorientował się, że źle pokierował kilku zawodników. Od tej chwili pozostałych zawodników kierował na właściwą trasę biegu.

Dane:
Zbieg zawodnika z czołówki skróconą trasą (pas graniczny) trwa ok 30 min.
Zbieg zawodnika z czołówki prawidłową trasą trwa ok 1 h.
Zbieg zawodników, którzy pobiegli złą trasą, ale zawrócili trwał ok 1 h:30 min.

Komentarz:
Zawodnicy pobiegli złą trasą wyłącznie z naszej winy. Stosowanie się do zaleceń obsługi biegu jest obowiązkiem każdego zawodnika. Zawodnik powinien i ma prawo przedkładać bezpośrednie polecenia obsługi biegu nad wcześniej podawane informacje. Organizator nie może karać zawodnika za stosowanie się do poleceń wydawanych przez obsługę biegu.

Zastosowane rozwiązanie sytuacji:
Duża ilość punktów pomiaru czasu umożliwiła oszacowanie wpływu naszego błędu na wynik biegu. W przypadku pierwszego zawodnika jest to ok. 30 min w stosunku do zawodników, którzy od razu pobiegli dobrą trasą oraz ok. 60 min w stosunku do zawodników, którzy zawrócili z błędnie trasy. Postanowiliśmy dodać do wyniku zawodnika (nr 265), który zbiegł niewłaściwą, krótszą trasą, 60 min jako maksymalną korzyść czasową jaką mógł uzyskać nad zawodnikami o porównywalnym poziomie sportowym. Wpływ mniejszego zmęczenia zawodnika na dalszy bieg oszacowaliśmy na kilka minut. Z powodu braku możliwości dokładnego określenia czasu i braku wpływu takiej kompensaty na końcową kolejność zawodów, postanowiliśmy nie uwzględniać powyższego.

Decyzja została podjęta zaraz po zakończeniu biegu przy ograniczonej ilości informacji. Nie uwzględniła ona strat czasowych zawodników, którzy zawrócili z błędnie wskazanej trasy. W związku z tym rozważamy możliwość dodania do wyniku pierwszego zawodnika (nr 265) jego zysku czasowego w stosunku do zawodników, którzy pobiegli dobrą trasą (30 min zamiast 60 min) oraz odjęcie od wyników zawodników, którzy poprzez błąd organizatora przebiegli dłuższą trasę, 30 min (nr 201 i nr 274).

My jako organizatorzy jesteśmy świadomi pełnej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. W takim przypadku nie jest możliwe zastosowanie idealnego rozwiązania.