Limit miejsc na Ultramaraton 3xBabia Góra osiągnięty!

Informujemy, że limit miejsc na Ultramaraton 3xBabia Góra został osiągnięty i rejestracja na ten bieg została wstrzymana w dniu 8 marca 2021 r. Osoby, które nie opłaciły startu prosimy o uiszczenie opłaty startowej do dnia 15 marca 2021 r. Osoby, które w tym terminie nie dokonają wpłat zostaną usunięte z listy uczestników. Jeżeli po weryfikacji wpłat zwolnią się miejsca to rejestracja na bieg zostanie ponownie uruchomiona w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 20:03.