Dodatkowe zapisy na 10. Ultramaraton Babia Góra

W związku z prośbami o możliwość startu w biegach 10. Ultramaratonu Babia Góra w dniu dzisiejszym o godz.

18:00 uruchomimy dodatkowe zapisy,  które potrwają do 22 maja do godz. 20:00. Opłatę startową należy wpłacić do 22

maja. Wszystkie osoby zapisujące się w dodatkowych zapisach informujemy, że nie gwarantujemy otrzymania pełnego

pakietu startowego.