• Obserwuj nas:
Kozica

FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH

„KOZICA” FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH
Numer KRS: 0000647720

  1. Propagowanie, organizowanie i podejmowanie aktywnych działań mających na celu wspieranie biegaczy górskich.
  2. Propagowanie i upowszechnianie biegów górskich, jako formy krajoznawstwa oraz wspieranie i promocję regionów oraz miejsc przyjaznych biegaczom górskim.
  3. Tworzenie warunków dla uprawiania biegów górskich, między innymi poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi biegów górskich oraz wspieranie osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i innych instytucji, które podejmują takie działania.
  4. Działanie na rzecz integracji środowiska biegaczy górskich.
  5. Krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. Popularyzacja i promocja sportu, rekreacji, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.

MISJA

Działanie na rzecz integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób wykluczonych poprzez planowanie, promowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z aktywnymi i zdrowymi formami spędzania czasu.

CELE FUNDACJI

Działanie na rzecz integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób wykluczonych poprzez planowanie, promowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z aktywnymi i zdrowymi formami spędzania czasu.

CHCESZ NAS WESPRZEĆ?

Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz do nas.

DOKUMENTY

Pobierz KRS oraz akt notarialny fundacji.